Groene ridders

In de klas wordt geleerd hoe we afval in de eerste plaats kunnen voorkomen, ook hoe we het moeten sorteren. Op de speelplaats zijn dan ook verschillende soorten vuilnisbakken terug te vinden. Met posters proberen we de kinderen eveneens te sensibiliseren…

Toch gebeurt het wel eens dat we zwerfvuil zien rondslingeren; een drankkartonnetje, een klokhuis, een papiertje van een koek… Dan worden onze groene ridders ingeschakeld. Met een beurtrol per week wordt de speelplaats ‘gescand’ op zwerfvuil en proper gemaakt. 

Want geef toe: een propere speelplaats = een leuke speelplaats!