Groepswerken en projecten

Dagdagelijks wordt in alle klassen van de kleuter en lagere school in groep gewerkt naast het klassieke onderwijssysteem. De verschillende werkvormen vullen elkaar aan en staan garant voor een gezond evenwicht van actief en constructief leren.

Bij sommige lessen hebben kinderen nood aan een individuele en geconcentreerde leerhouding; bij andere opdrachten dient veelvuldig samengewerkt te worden.

Groepswerken worden in het modern onderwijs meer en meer noodzakelijk geacht, daar in de latere werkomgeving het kunnen samenwerken als een pluspunt ervaren wordt.

Bij projectwerk gaan we nog verder: een al dan niet door de kinderen gekozen onderwerp wordt in één of twee weken totaal uitgediept: actief samenwerken, bronnen raadplegen en gezamenlijke werkstukken presenteren staan hier centraal.

In overleg met het lerarenteam wordt jaarlijks een project uitgewerkt, gedragen door alle kinderen van de basisschool. Dit resulteert dan in een toonmoment voor  ouders
en kinderen.