Nieuwe regeling buitenschoolse kinderopvang (BKO)

Beste ouder(s),

Enerzijds kampt de BKO met plaatstekort op ‘piekmomenten’, anderzijds zijn sommige ouders vragende partij naar opvang binnen de school. In samenwerking met de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang hebben wij dan ook een nieuwe regeling uitgewerkt.

Wat verandert voor de kleuterschool?

De kindjes worden  opgevangen door een kleuterjuf van de school op maandag, dinsdag en donderdag van 15u30 tot 17u in de kleuterafdeling van de Vlindertuin. Daar kunnen zij in hun vertrouwde omgeving spelen.

Wat verandert voor de lagere school?

De leerlingen worden  opgevangen door een leerkracht van de school op maandag, dinsdag en donderdag van 15u30 tot 17u en kunnen in een klaslokaal hun huiswerk maken. Wij garanderen een stille ruimte zodat de leerlingen geconcentreerd en zelfstandig kunnen werken. Controleren van het huiswerk en tekenen van de agenda blijft de verantwoordelijkheid van de ouders.

Wat na 17 uur?

Om 17 uur komen de begeleidsters van BKO de kindjes van de lagere én van de kleutertuin aan de schoolpoort afhalen: zij kunnen dan tot sluitingstijd op de BKO verblijven zoals voorheen. De kindjes van Bongo worden  naar Bongo gebracht om 16 uur.

Wat verandert niet ?

Voor mensen die ’s morgens gebruik maken van de BKO (of Bongo) verandert niets  en ook woensdagmiddag  en vrijdagnamiddag blijft de regeling zoals voorheen. Tijdens vakanties en op  vrije dagen blijft de BKO (of Bongo) open voor onze kinderen.

Hoe betalen voor de opvang ?

De periode die de kinderen in BKO (of Bongo) doorbrengen, wordt daar betaald.

Voor de tijd die de kinderen na de lesuren in de school doorbrengen zullen wij dezelfde tarieven hanteren als de BKO maar moet wel in de school betaald worden. Dit wil zeggen:

- per begonnen half uur: 0,78 euro (te beginnen vanaf 15u30!)

- versnapering inbegrepen (tussen 16u en 16u30)

Wij hopen dat dit initiatief positief onthaald wordt maar wij staan zeker open voor suggesties of opmerken die de organisatie nog kunnen verbeteren. 

Vriendelijke groeten,

S. Meirsman en E. Coekaerts