Hoe leer ik leren?

Een simpele vraag met verstrekkende gevolgen …

Leerlingen moeten informatiebronnen kunnen gebruiken zodat  ze  losse gegevens én samenhangende informatie kunnen leren; ze moeten eenvoudige problemen kunnen oplossen én ze moeten hun taken kunnen plannen.

Een goede werkhouding bijbrengen staat hierbij centraal: 
Wanneer kinderen, ook al in de kleuterklas, taken moeten uitvoeren worden steeds de volgende vier stappen doorlopen:
1. Wat moet ik doen?
2. Hoe moet ik het doen?
3. Ik doe mijn werk
4. Ik controleer mijn werk
Later worden deze stappen ‘automatismen’ ; deze werkwijze garandeert een beter en nauwkeuriger resultaat.

Hoe leren wij de kinderen nu leren?
Reeds in de eerste graad leren wij de kinderen eenvoudige schema’s maken.
In de tweede graad gebruiken we een huiswerkplanner (5-stappenplan) en leren de kinderen een ‘boomschema’ maken. Tevens wordt de aanzet gegeven voor het gebruik van de ‘mindmap’ of ‘woordspin’. Ook tips om het geheugen goed te leren gebruiken helpen de kinderen bij het memoriseren.
In de derde graad moeten de kinderen dan ‘volleerde’ huiswerkplanners zijn met voldoende zelfkennis om hun werkjes tot een goed einde te brengen.

Ook in het agenda van de kinderen zijn deze ‘tips’ terug te vinden zodat de samenwerking met de ouders kan geoptimaliseerd worden.Samen met een doordacht huiswerkbeleid én professionele leerkrachten zorgen we ervoor dat onze kinderen worden opgevoed tot zelfstandig lerende en werkende ‘mensen’.