Lezen in niveaugroepjes

Goed en vlot technisch lezen is een onmisbare basis om op verder te bouwen doorheen de lagere school. Lezen wat er staat en ook leren begrijpen wat er staat is cruciaal in de verdere ontwikkeling en voortgang van het leren. 

Het bezoek aan de bib is één mogelijkheid om het lezen te stimuleren en te bevorderen. Uiteraard doen wij dit ook nog op andere manieren: wekelijks verscheidene leesmomenten (zowel technisch als begrijpend) in de klas en lezen in groepjes maar dan klasdoorbrekend. 

Bij dit laatste worden de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar verdeeld in groepjes met hetzelfde leestempo. Elk groepje wordt begeleid door een leerkracht, die op gevarieerde wijze met de kinderen luidop lezen inoefent. Dit kan d.m.v. spelvorm, partnerwerk, het kindernieuws, woordenrijtjes, doe-opdrachten, enz… 

Doel is om het leestempo van alle kinderen te verhogen.