Peter- en meterschap

Einde schooljaar nadert… De kleuters van de 3de kleuterklas maken zich stilaan op om de stap naar het 1ste leerjaar te maken. De ‘grote school’ is en blijft een hele belevenis voor die kleine spruiten!

Daarom doen wij een beroep op meters en peters. Dit zijn leerlingen die volgend schooljaar in het 6de leerjaar zitten. Welke kleuter kent al iemand? Zijn er broers of zussen bij? De kleintjes mogen een meter of peter kiezen. Samen wordt er kennis gemaakt door een verhaaltje voor te lezen en samen te spelen als de kleintjes eens op bezoek komen in de lagere school.

Peters en meters nemen in september een begeleidende rol op zich. Ze ontfermen zich over ‘hun kindje’ tijdens de speeltijden en na school. Waar zijn de toiletten? Ik ben gevallen, wat nu? Waar is mijn klasrij? In welke rij moet ik staan om naar huis te gaan? 
Na september voelen de meesten zich al groot genoeg om zelf de wijde wereld van de  lagere school verder te ontdekken, zonder nog vaak beroep te moeten doen op hun meter of peter.