Speelkoffers

In elke klas is een speelkoffer aanwezig. Deze bevat spelmateriaal om tijdens de pauzes te gebruiken. De inhoud van zo’n koffer werd in overleg met de leerlingen samengesteld. Een speelkoffer bevat diverse spelmaterialen, verschillend van klas tot klas, met o.a.: springtouw, basketbal, diabolo, knikkers, ping pong palletjes, badmintonrackets, petanque, frisbee, enz… 

Leerlingen zijn actief bezig op de speelplaats, waardoor ruzies en pesten minder kans krijgen.