Uitstappen

 Uitstappen staan steeds in functie van het leerplan: zij vormen een noodzakelijke aanvulling om te kunnen spreken van ‘werkelijkheidsgericht onderwijs’. Vanaf het moment we buiten de schoolpoort gaan spreken we van een ‘uitstap’.

In principe wordt het interessegebied ruimer met het ouder worden en zullen de uitstappen mee in die zin evolueren:

  • In de kleuterklassen en in de eerste graad beperken deze uitstappen zich tot de onmiddellijke omgeving van de school.
  • In de tweede graad zal eerst de gemeente en later de provincie en het ganse land ontdekt en bestudeerd worden.
  • In de derde graad kunnen de kinderen abstraheren en worden uitstappen gebruikt om nog dieper te kunnen ingaan op bepaalde inhouden van wereldoriëntatie.

Jaarlijks mag er een bedrag tot € 30 gevraagd worden in de kleuterschool en tot €60 in de lagere school om deze uitstappen te bekostigen. Ook het tweewekelijks zwemmen en eventueel andere kosten zitten in deze bedragen vervat.