Verkiezingen 6A/B

N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen hielden onze 6de klassers hun eigen verkiezing op school. Elke “partij” bedacht verschillende punten om de schoolwerking te verbeteren of nieuwe, frisse ideeën om uit te werken en maakte een eigen poster. Ze kregen de kans hun partij voor te stellen aan alle kinderen van de lagere school. Er werd een echt stemlokaal ingericht, elk kind van het 1ste tot 5de leerjaar kon zijn/haar stem uitbrengen.

De winnende partij maakte een afspraak met de directie om samen te bespreken welke partijpunten we met de school konden verwezenlijken, welke zijn realistisch en haalbaar, welke niet? Een overzicht…

Punten van de winnende partij

 1. Vuilnisbakken aantrekkelijker maken door te beschilderen of beplakken met stickers
  Doel: zwerfvuil op de speelplaats verminderen, meer en beter sorteren aanmoedigen
  => wordt verwezenlijkt in mei (stickers voor elke klas)
 2. Koeling voorzien voor slaatjes, yoghurt,… etenswaren die beter fris staan tijdens de warmere maanden van het jaar
  Doel: keuze voor gezonde snacks en evenwichtig middagmaal bevorderen
  => wordt verwezenlijkt in mei (koelzak met koelelementen per klas)
 3. Aankoop nieuw speeltoestel voor de lagere school
  Doel: spelplezier bevorderen, ruzie of verveling voorkomen
  => afgewezen: het schoolbestuur kocht vorig jaar i.s.m. het oudercomité een groot avonturenspeelpark aan voor de lagere school