Zwemmen

Kinderen moeten kunnen zwemmen op het eind van het zesde leerjaar. Deze doelstelling zit in de eindtermen die gelden voor alle basisscholen.

Gelukkig duurt het bij de meeste  leerlingen niet zo lang voor ze de zwemtechniek onder de knie hebben.
Sommige kinderen leren zwemmen buiten de schooluren op initiatief van de ouders; anderen leren zwemmen tijdens het ‘schoolzwemmen’. 

Vanaf de derde kleuterklas zwemmen onze kinderen tweewekelijks en dit onder leiding van de klasjuffen en/of de turnleerkrachten.

In de kleuterklas wordt er enkel aan watergewenning gedaan.

Vanaf het eerste leerjaar wordt steeds rekening gehouden met de verschillende zwemniveaus van de kinderen. Vermits kinderen niet steeds even snel evolueren kan er  van groep veranderd worden om zo steeds het juiste niveau te kunnen aanbieden. Dit kan gaan van zich kunnen drijvend houden  met of zonder hulpmiddel via zwemmen met de juiste been- en armbewegingen tot het  kunnen zwemmen op een bepaalde afstand en het kunnen duiken.
Kinderen die het zwemmen voldoende beheersen krijgen verdere technieken aangeleerd.

Schoolzwemmen behoort tot het lessenpakket en daar kan enkel uit medische overwegingen van afgeweken worden.